EYE HR, Hrvatski inženjeri

Hrvatski inženjeri: Erazmo Tićac

Erazmo Tićac (Ben Erazmo Tićac), rođen u Žurkovu, Kostrena, 1904. godine bio je hrvatski inženjer brodogradnje i projektant. Živio je do 1968. godine SAD-u. Godine 1923. završio je Pomorsku školu u Bakru. Samo godinu dana kasnije došao je u SAD gdje je završio studij i postao ugledni inženjer brodogradnje. Ime Ben Erazmo je dobio primanjem… Continue reading Hrvatski inženjeri: Erazmo Tićac

EYE HR, Hrvatski inženjeri

Hrvatski inženjeri: Rudolf Fizir

Rudolf Fizir najpoznatiji je konstruktor zrakoplova u hrvatskoj povijesti. Rođen je  1891. godine u Ludbregu, gdje je završio osnovnu školu, a preminuo je u 1960. godine u Zagrebu. Rudolf je od ranih dana bio oduševljen balonima i tehničkim znanostima te je svoju karijeru gradio u skladu sa svojim interesima. Školovao se u mjestu pored Beča… Continue reading Hrvatski inženjeri: Rudolf Fizir

EYE HR, Hrvatski inženjeri

Hrvatski inženjeri: Ferdinand Kovačević

Fedinand Kovačević (1838. – 1913.) bio je izumitelj i stručni pisac u području telegrafije zbog čega ga se naziva pionirom hrvatske telegrafije. Potomak je vinjeračkog kneza Dujma Kovačevića iz mjesta Smiljan u Lici. Patentna isprava za Dupleks mrežu, izdana u Beču, smatra se prvom u povijesti hrvatskog izumiteljstva. Pionir hrvatske telegrafije Ferdinand se tijekom života… Continue reading Hrvatski inženjeri: Ferdinand Kovačević

EYE HR, Hrvatski inženjeri

Hrvatski inženjeri: Ivo Kolin

Ivo Kolin hrvatski je inženjer i ekonomist te poznati izumitelj iz područja brodogradnje i termodinamike. Završio je 1944. Godine Pomorsko-trgovačku akademiju u Dubrovniku, diplomirao u Zagrebu 1949. godine na Ekonomskome fakultetu, a 1955. godine na Brodograđevnom odsjeku Tehničkoga fakulteta.  Ivo Kolin izradio je 52 modela toplinskih strojeva. Na Rudarskom odjelu Tehnološkog fakulteta (Rudarsko-geološko naftni fakultet)… Continue reading Hrvatski inženjeri: Ivo Kolin

EYE HR, Hrvatski inženjeri

Hrvatski inženjeri: Fran Bošnjaković

Fran (Franjo) Bošnjaković bio je hrvatski inženjer strojarstva, rođen je u Zagrebu 1902. godine. Nakon studiranja brodostrojarstva na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, odselio se u Dresden gdje je 1928. godine doktorirao strojarstvo. Kasnije je u svojoj karijeri radio u spomenutim školama, ali i kao redoviti profesor na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu te sveučilištima… Continue reading Hrvatski inženjeri: Fran Bošnjaković