Hrvatski inženjeri: Franjo Hanaman

Franjo Hanaman (Drenovci, Vukovarsko-srijemska županija, 30. lipnja 1878. – Zagreb, 23. siječnja 1941.) bio je znameniti hrvatski kemičar i metalurg. Franjo se rodio 1878. u Drenovcima te se nedugo nakon rođenja s obitelji preselio u Brčko gdje je pohađao pučku školu, a u Zemunu nastavio školovanje u Realnoj gimnaziji. Nakon mature otišao je studirati u… Continue reading Hrvatski inženjeri: Franjo Hanaman

Oglasi